Այս օրից հետո

Ռեժիսոր՝ Նիկոլ Պեզճյան

«Այս օրից հետո» վավերագրական ֆիլմը գնում է երկու պատմաբանների՝ Սելիմ Դերինգիլի և Վահե Թաշչյանի, հետքերով՝ բացահայտելու համար Անտոուրա Ջեզուիտ/ Լիբանանի Լազարյան դպրոցի թաքնված պատմությունները։ Ֆիլմը դեռևս արտադրական փուլում է և ավարտը ծրագրավորված է 2015-ին։

Պաստելի աղոտ նկարը
Այս օրից հետո
Ուդի Վարպետը
Ծիածան
Հող