ՀԹԿՊ-ի մասին

Մենք մի խումբ երիտասարդներ ենք Թուրքիայից և Հայաստանից, որ մի ընդհանուր հետաքրքրություն ունենք` կինո: Մենք սիրում ենք կինոն: Ոչ միայն սիրում ենք, այլև հավատում ենք կինոյի ուժին` վերականգնելու, հաշտեցնելու և խաղաղություն հաստատելու: Մենք հավատում ենք, որ կինոն մեզ օգնում է արտահայտել այնպիսի բաներ, որ տասնամյակներ շարունակ չէինք կարող, նաև օգնում է մեզ միմյանց ծանոթանալ: Ոչ միայն հավատում ենք, aայլև այդ ուղղությամբ ենք գործում:
Պաստելի աղոտ նկարը
Այս օրից հետո
Ուդի Վարպետը
Ծիածան
Հող